© 2019. UrbanTank

hafıza kutusu:

bir mahallenin anımsadıkları

Kollektif bellek, pasif mevcudiyetinden arınıp mobil bir araç ile nasıl canlanır? 

KOORDİNATÖRLER

Tuba Doğu & Melis Varkal

VIDEO YÖNETMENİ

Sevcan Sönmez

2015 - 2016 //

En yalın haliyle bellek; anlatılanlara dayalı, yakın ve uzak geçmişe dair anımsamalardır. Mekana bağlı ve/veya ona dair bir hatırlatma eylemidir. Her ne kadar bellek bireyin bir özelliği gibi görülse de, toplumsal bir boyut da taşımaktadır. Çünkü toplumlar, onları oluşturan bireylerin bellekleriyle şekillenir.

 

‘’Kolektif bellek seçici, sosyal olarak inşa edilen, mekanı kapsayandır - bir toplumun belleği geçmişin yeniden inşasıdır’’ (Halbwachs, 1992).

 

Peki; geçmişin inşası, pasif mevcudiyetinden arınıp mobil bir araç ile nasıl canlanır? Hangi araçlarla bu inşa, kolektif isteğin bir ürünü haline gelir? Tüm bu süreç nasıl mobil ve kamusal bir performansa dönüşür?

 

‘Hafıza Kutusu’ bir kamusal yerleştirmeden çok bu tür sorulara cevap arayan bir proje. ‘Hafıza Kutusu’ aynı zamanda Aralık 2015’te İzmir Güzelyalı Mahallesinde ‘Kültür Merkezi’nin dönüşüm sürecini anımsama hedefiyle başlayan projenin de sonuç ürünü. Güzelyalı Mahallesinin kalbinde yer alan As Sineması’nın 80’lerdeki ‘Kültür Merkezi’ne dönüşümü sürecinde mahalleli insiyatifine vurgu yapmak için mercek altına alınan hikayeler Haziran ayında parka yerleştirilen ‘Hafıza Kutusu’ ile görünür oldular. 2016 Ekim ayında K2 Güncel Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergide, bu sürecin bileşenleri ziyaretçilerle buluştu.


 

* Hafıza Kutusu CONNECTING COMM(ON)UNITIES projesi altında gerçekleşmiş olup,ARTA in Dialog (Cluj/RO) ve UrbanTank (Izmir/TR) tarafından ortak geliştirilmiştir. Projenin kültür yöneticileri  Monica Sebestyen and Tuba Doğu'dur.TANDEM Turkey-EU Programı tarafından desteklenmiştir.

TANDEM – Kültür Yöneticileri Değişim Programı – European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür Foundation (Istanbul), ve Stiftung Mercator (Essen) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Show More