© 2019. UrbanTank

UrbanTank kentin içerisinde, kentli tarafından gerçekleşecek girişimleri etkinleştirmeyi destekleyen, bu amaç doğrultusunda araştırma ve müdahale projeleri üretmeyi hedefleyen tasarım ve düşünce platformudur. Kentin farklı ölçeklerinde önerilebilecek bu tür girişimlerde UrbanTank, KATILIMCI TASARIMın araç ve yöntemlerini sorgular. Kentsel yaşamda insan odaklı çözümler üretmeyi esas alırken, günümüzde insanların kentle, kentin içinde yer alan ve kentin en önemli öğelerinden birisi olan kamusal alanların da insanlarla nasıl ilişkilendiğini keşfetmeyi hedefler.

 

UrbanTank, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, akademisyen, tasarım öğrencileri, mimar ve planlamacıların yer aldığı proje bazlı ortaklıklar kurar. Farklı kentsel bağlamlar ver ölçeklerde işlediği araştırma alanları başlıca toplumsal katılım, katılımcı tasarım ve kolaboratif tasarımdır.

Kurucular & Koordinatörler

TUBA DOĞU, mimar ve araştırmacıdır. UrbanTank oluşumunun kurucu ortağı ve İYTE Mimarlık Bölümü’nde doktora adayıdır. Araştırma alanları, alternatif mekansal pratikler olarak toplumsal müdahaleler ve bu müdahaleler arkasında yatan materyal ve öznel eylemliliklerdir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisansını tamamladı. Bir yıl İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde eğitim gördü. Lisans eğitimini takiben, Avustralya’da bulunan Sidney Üniversitesi’nde tasarım bilimleri programında Sürdürülebilir Tasarım dalında yüksek lisans yaptı ve dar gelirli gruplar için sürdürülebilir konut stratejileri üzerine çalıştı. Eğitimine devam ettiği sıralarda, sırasıyla Brezilya, Avustralya ve Hindistan’da çeşitli mimarlık ofisleri, sivil toplum kuruluşları, araştırma projelerinde bulundu ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerde tam ve yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. Tandem Türkiye Kültürel Yöneticileri Değişim Programı adayı oldu (2018-2019/2015-2016) ve Fulbright bursu kapsamında New York Columbia GSAPP bünyesinde konuk araştırmacı olarak bulundu (2017-2018). Design Trust Hong Kong Seed fonu bünyesinde İstanbul ve Hong Kong’da ulus ötesi ekonomik göçler kapsamında emek politikaları ve kayıt dışı ekonomilere bakmakta ve bunların mimari ve kentsel ölçekte etkileri üzerine araştırmaktadır.

 

2014'ten bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde doktora adayıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler vermektedir.

MELİS VARKAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini takiben, Barselona'da enerji verimliliği üzerine konut tasarımı odaklı diploma programına katıldı ve mevcut konutların uyarlanması üzerine çalıştı. Türkiye'ye dönüşünü sonrasında, İstanbul'da yer alan Norm Mimarlık bünyesinde farklı ölçeklerde projelerde çalıştı. Yüksek lisansını, Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi'nde Kentsel Yönetim ve Gelişim programında topluluk odaklı kentsel dönüşüm üzerine yaptı.

 

2014 yılında, İzmir'de interdisipliner ve kolaboratif bir ofis olan STUDIOWORK'ü kurdu. Stüdyo, mimarlık ve araştırma üzerine yerel ve küresel alanda çalışmalar yürütmektedir.

 

Mimarlık alanında yürüttüğü uygulamaların yanısıra, yarı-zamanlı olarak, Yaşar Üniversitesi'nde '4. Sınıf Mimarlık Stüdyosu' ve 'Çağdaş Kent Kültürleri' derslerini vermektedir. Daha fazla bilgi için.